Elérhetőség

Kispesti Piac
1193 Bp, XIX. ker. Kossuth tér 10
Tel.: 06-1-282-9486


Gutenberg téri piac
1192 Bp. XIX: ker Gutenberg tér
Tel.: 06-1-282-9888

Jogszabályok

Jogszabályok

- 2008. évi XLVI. törvény - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

- 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről

- 41/1997. (V.28) FM rendelet - az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

- 1991. évi XI. törvény - az egészségügyi igazgatási és hatósági tevékenységről

- 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet - az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

- 194/2008. (VII.31) Korm. rendelet - az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

- 2004. évi CXL törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

- 1999. évi LXIX. törvény - a szabálysértésekről

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE: (2002. január 28.) - az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

- 852/2004/EK rendelet (04.29) - az élelmiszer-higiéniáról

- 853/2004/EK rendelet (04.29) - az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

- 854/2004/EK rendelet (04.29) - az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

- Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004. EK rendelete (2004. április 29.) - a takarmány és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó jogszabály követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről

- 1935/2004/EK - az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

- 2003/99/EK - a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

- A BIZOTTSÁG 1441/2007/EK RENDELETE (2007. december 5.) - az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet módosításáról

- A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) - az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

-  4/1998. (XI.11.) EüM. rendelet - az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

- 17/1999 (VI.16.) EüM. rendelet - az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről

- MÉ 2-1/1969 sz. ajánlás - a veszélyelemzés, kritikus, szabályozási pontok HACCP rendszer és alkalmazásának útmutatója

- 201/2001. Korm. rendelet - az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

- 67/2007. (VII.10.) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet - a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről

-  80/1999. (XII.28) GM-EÜM-FVM együttes rendelet - a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszerelőállítás és forgalmazás feltételeiről - melléklete: A fagylalt előállításának, valamint a fagylalt és a jégkrém vendéglátói és közétkeztetési forgalmazásának közegészségügyi szabályai.

- 9/1985. (X.23.) EÜM-BKM rendelet - az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról

- 14/2006. (II.16) FVM-EÜM-ICsSzEM együttes rendelet - a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről

- 2005. évi CLXIV törvény - a kereskedelemről

- 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet - az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

- 19/2004. (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet - az élelmiszerek jelöléséről

- 52/2004. (IV.24) FVM rendelet - az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről

- 53/2004. (IV.24) FVM rendelet - a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről

- 52/2004. (IV.24.) FVM rendelet - az egyes élő állatok ls termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

- 68/2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet - az élelmiszerelőállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

- 83/2005. (IX.17.) FVM-EÜM-GKM együttes rendelet - a helyi piacon értékesített tojások jelöléséről

- 66/2006 (IX.15.) FVM rendelet - az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról

- 64/2007 (VII.23) FVM-EüM együttes rendelet-az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

-  55/2009.  (III.13.) Korm.rendelet-a vásárokról és a piacokról

- 59/1999.  (XI.26.)EüM rendelet-a vásári,piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól

-  1993.évi X. törvény-a termékfelelősségről

 

-  27/2004. (IV.24.)  ESzCsM. rendelet- a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló,csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről

-  35/2004.  (V.26.)ESzCsM. rendelet- a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről

-   36/2004.  (IV.26.)  ESzCsM. rendelet-a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

-  37/2004.  (IV.26.)  ESzCsM. rendelet- az étrendkiegészítőkről

 

-  62/2003.  (X.27.)  ESzCsM. rendelet- az élelmiszer eredetű megbetegedés esetén követendő eljárásról

-  33/1998.  (VI.24.)  NM rendelet- a munkaköri,szakmai,illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatról és véleményezéséről

-  18/1998.  (VI.3.)  NM rendelet- a fertőző betegek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

-  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/99. EK irányelve- a zoonózisok és zoonózis kórokozók monitoringjáról a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117. EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

-  75/2002.  (VIII.16.)  FVM rendelet- klasszikus sertéspestis elleni védekezésről

-  71/2003.  (VI.27.)  FVM rendelet- az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

-  1774/2002EK- a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról

 

-  2000.évi XXV. törvény- a kémiai biztonságról

-  38/2003.  (VII.7.)  ESzCsM-FVM-KVVM rendelet- a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

-  44/2000.  (XII.27.)  EüM rendelet- a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,illetve tevékenységek részletes szabályairól

-  25/2000.  (IX.30.)  EüM-SZCSM együttes rendelet- a munkahelyek kémiai biztonságáról

 

-  30/1995.  (VII.25.)  IKM rendelet- a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 

- 3/2002. (II. 8.)  SzCsM-EüM együttes rendelet- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

-  65/1999.  (XII.22.)  EüM rendelet- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

-  27/1996.  (VIII.28.)  NM rendelet- a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 

-  1995. évi LIII. törvény- a környezet védelmének általános szabályairól

-  2000. évi XLIII. törvény- a hulladékgazdálkodásról

-  16/2002.  (IV.10.)  EüM rendelet- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 

-  1997. évi CLIV.Tv.- az egészségügyről

-  1999. évi XLII.Tv.- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának egyes szabályairól

 

-  66/2003.  (V.15.) Korm. rendelet a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról

 

-  212/2009.  (IX.29.) Korm. rendelete a vásárok és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm.rend.módosítás

 

-  210/2009.  (IX.29.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 

-  2009. évi CXI. Törvény, a környezetvédelmi termékdíjról

 

-  65/2010.  (V.12.) FVM és a 4/2010. (VII.5.) VM rendelete által módosított a kistermelői élelmiszer-termelés,-előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet

 

 

Akciók, aktualitások
No images for this article

Tisztelt Látógatóink, Honlapunkat a napokban, hetekben folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, hogy Önök egy új,aktuális információkkal rendelkező oldalt tudjanak használni. Az időközben esetlegesen előforduló hibákért (adott tartalmak hibás... l